Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizuoja viešąją konsultaciją, kurios tikslas – tobulinti profesinio orientavimo sistemą bei nustatyti karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimus.

Dalyvauti konsultacijoje kviečiami paslaugų teikėjai (aukštosios, profesinės mokyklos, privatūs teikėjai), NVO, verslo ir darbdavių, kitų institucijų ir įstaigų atstovai, dalyvaujantys profesinio orientavimo procese.

Siekiant užtikrinti lygias galimybes visiems Lietuvos gyventojams gauti profesinio orientavimo paslaugas inicijuojama profesinio orientavimo pertvarka. Profesinio orientavimo reformos teisinis reglamentavimas bus įtvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

Nuo 2022 metų rugsėjo 1 d. bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymų įstaigų mokiniams informavimo, konsultavimo, ugdymo karjerai ir veiklinimo paslaugos taps privalomos nuo pirmosios klasės. Paslaugas pagal nustatytą programą teiks karjeros specialistai, kuriems bus nustatyti karjeros specialisto išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimai.

Taip pat bus siekiama , kad visiems suaugusiesiems būtų sudarytos sąlygos įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą. Tam kiekvienas asmuo turėtų gauti jam reikalingas gyvas ir nuotolines karjeros konsultacijas, karjerai aktualius informacijos skelbimus, galimybę rinktis tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes.

Viešosios konsultacijos organizatoriai tikisi sulaukti suinteresuotų šalių pasiūlymų, kaip tobulinti profesinio orientavimo sistemą, kokius išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimus reikėtų nustatyti asmenims, norintiems dirbti karjeros specialistais.

Konsultacijos rezultatai bus panaudoti rengiant profesinio orientavimo vykdymo tvarką reglamentuojantį Vyriausybės nutarimo projektą bei švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo projektą, įteisinantį karjeros specialisto išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimus.

Diskusija vyks nuotoliniu būdu 2022 m. sausio 26 d. nuo 9 iki 11 val. Norint dalyvauti būtina išankstinė registracija užpildant dalyvio anketą. Registruotis galima iki 2022 m. sausio 25 d. čia. Užsiregistravusiems dalyviams bus išsiųsta prisijungimo nuoroda. Registracijos metu renkami asmens duomenys bus naudojami tik diskusijos dalyvių skaičiui sužinoti ir diskusijai valdyti.

Išsamesnę informaciją teikia Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Janavičienė el. paštu Vida.Janaviciene@smm.lt arba tel. 8 5 219 1237.

SMSM informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.